Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 21 2014

KolejnyNick
9527 9b7f 500
Reposted fromrawwwr rawwwr viasadporn sadporn
6786 02c9 500
Reposted fromidiod idiod
6967 14b7
Reposted fromidiod idiod
1896 1671 500
Reposted fromidiod idiod
9569 04c1 500
Reposted fromidiod idiod
5633 2711 500
Reposted fromidiod idiod
KolejnyNick
4530 a605 500
nie wiem co o tym myśleć
Reposted fromhysterie hysterie viaJapko Japko
1775 f949 500

triisoup:

Axolittle

Reposted fromRain-Flower Rain-Flower viaskillzmcfly skillzmcfly
KolejnyNick
3389 8421
KolejnyNick
7905 086e
6981 a79c 500
Reposted fromidiod idiod
3769 04ed 500
Reposted fromidiod idiod
KolejnyNick

DMGKJ?

Dlaczego Maria Goniewicz kurwą jest?

Droga Mario łaskiś skąpa,
zajebałaś teściów swoich,
Miałaś super być poetką,
Czy artystom tak przystoi?

Chciałaś być tak bardzo edgy,
Teraz w pierdlu se posiedzisz,
Nie lubię twych wierszów głupich,
Łapię od nich bólu dupy.

Chciałaś przejść do historii,
Niechaj papież cię prowadzi,
Lecz i tak już nie przebijesz,
Pierdolonej Matki Madzi
6357 eb10 500
Reposted fromidiod idiod
7876 cc7b 500
Reposted fromidiod idiod viaJapko Japko
KolejnyNick
3438 bca2 500
Sztuka uliczna przez duże Ó.
Reposted fromRapPl RapPl viaJapko Japko
KolejnyNick
1708 daf0
Reposted fromowcanaziemna owcanaziemna viaJapko Japko
KolejnyNick
2350 f30e
Dlaczego
Reposted frompoezja poezja viaJapko Japko
KolejnyNick
3391 9e32
Reposted frommariaewaPL mariaewaPL viaJapko Japko
KolejnyNick
4763 dea1 500
Reposted fromonionrings onionrings viaJapko Japko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl